RSS
راهبردی جدید برای ممانعت از بروز ترک در پوشش‌ها

راهبردی جدید برای ممانعت از بروز ترک در پوشش‌ها

یک شرکت نوپا با ارائه روشی خلاقانه موفق به افزایش کیفیت پوشش‌ها در فرآیند آبکاری شده است. در این روش با تغییر جریان الکتریکی اعمال شده، لایه‌های متعددی روی زیرلایه ایجاد می‌شود که هر لایه می‌تواند ضعف لایه قبلی را پوشش دهد.
[Read the rest of this article...]
الکترولس مس

الکترولس مس

الکترولس فرآیندی است که طی آن پوشش نازکی از فلز، روی سطوح نارسانا مثل برد مدار چاپی وپلاستیک  ایجاد می شود و بدین ترتیب بستری را برای ادامه پروسه های آبکاری آماده می نماید . شرکت مهرگان شیمی محلول الکترولس خود را با سه کنسانتره ارائه می کند که با ترکیب این سه کنسانتره محلولی...
[Read the rest of this article...]
صفحه 1 از 1ابتداقبلی[1]بعدیانتها

 • راهبردی جدید برای ممانعت از بروز ترک در پوشش‌ها

  یک شرکت نوپا با ارائه روشی خلاقانه موفق به افزایش کیفیت پوشش‌ها در فرآیند آبکاری شده است. در این روش با تغییر جر...
 • الکترولس مس

  الکترولس فرآیندی است که طی آن پوشش نازکی از فلز، روی سطوح نارسانا مثل برد مدار چاپی وپلاستیک  ایجاد می شود و ...
 • راهبردی جدید برای ممانعت از بروز ترک در پوشش‌ها

  یک شرکت نوپا با ارائه روشی خلاقانه موفق به افزایش کیفیت پوشش‌ها در فرآیند آبکاری شده است. در این روش با تغییر جر...
 • الکترولس مس

  الکترولس فرآیندی است که طی آن پوشش نازکی از فلز، روی سطوح نارسانا مثل برد مدار چاپی وپلاستیک  ایجاد می شود و ...