الکترولس نیکل

محلول الکترولس نیکل یکی از پرکاربردترین نوع آبکاری می باشد و از آن به منظور افزایش سختی ، مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش و همچنین چسبندگی مورد استفاده قرار می گیرد واین حمام شامل یون نیکل، احیاء کننده و پایدار کننده می باشد. غلظت یون نیکل به روش تیتراسیون کمپلکسومتری آنالیز می شود. احیاءکننده از طریق یدومتری قابل سنجش است. پایدار کننده در صورت نیاز به آنالیز در محل شرکت مهرگان شیمی انجام می پذیرد.

 


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.