فعال کننده ها

محلول فعال کننده از یونهای پالادیوم، کلراید قلع و اسید کلریدریک تشکیل شده است.غلظت یون پالادیوم در حد ppm ( قسمت در میلیون) بوده که این کنسانتره در شرکت مهرگان شیمی به صورت 30 میلی لیتر بر لیتر بوده و بنا به میزان مصرف ، آنالیز و شارژ می گردد.آنالیز به روش اسپکترومتری توسط دستگاه جذب اتمی تعیین می گردد. یون قلع توسط تیتراسیون کمپلکسومتری و اسیدکلریدریک توسط تیتراسیون اسید و باز قابلیت آنالیز را دارند. بدین ترتیب کاهش غلظت مواد در محلول فعال کننده توسط کلراید قلع، اسید کلریدریک و کنسانتره پالادیوم جبران می گردد.


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.