راه اندازی خطوط آبکاری عمومی

انواع محلولهای آبکاری وجود دارد . شماری از آن عبارتست از محلول ابکاری نیکل ، مس ، کروم ، گالوانیزه ، انواع کروماته ها ، نقره ، طلا و غیره. همه خطوط ابکاری ...

راه اندازی خطوط آبکاری عمومی

انواع محلولهای آبکاری وجود دارد . شماری از آن عبارتست از محلول ابکاری نیکل ،مس ،کروم ،گالوانیزه ،انواع کروماته ها ،نقره ، طلا و غیره. همه خطوط ابکاری ...

بیشتر بخوانید

راه اندازی آزمایشگاه های آنالیز

معمولا لازمه کنترل کیفی و کمی محلولهای ابکاری وجود یک آزمایشگاه آنالیز کنار خط آبکاری می باشد . در یک آزمایشگاه نسبتاً مجهز، می توان ...

راه اندازی آزمایشگاه های آنالیز

معمولا لازمه کنترل کیفی و کمی محلولهای ابکاری وجود یک آزمایشگاه آنالیز کنار خط آبکاری می باشد . در یک آزمایشگاه نسبتاً مجهز، می توان ...

بیشتر بخوانید

راه اندازی خطوط آبکاری برد مدار چاپی

خطوط ابکاری برد مدار چاپی به دو قسمت مجزا تقسیم می شود ، خط panel و خط pattern . در خط panel ، ما خط کامل متالیزاسیون را راه ...

راه اندازی خطوط آبکاری برد مدار چاپی

خطوط ابکاری برد مدار چاپی به دو قسمت مجزا تقسیم می شود ، خط panel و خط pattern . در خط panel ، ما خط کامل متالیزاسیون را راه ...

بیشتر بخوانید