راه اندازی آزمایشگاه های آنالیز

معمولا لازمه کنترل کیفی وکمی محلولهای آبکاری وجود یک آزمایشگاه آنالیز کنار خط آبکاری می باشد. در یک آزمایشگاه نسبتاً مجهز، می توان تستهای ضروری را انجام داد از قبیل تست هول سل و آنالیز کامل محلولها.

شما می توانید با کمک گروه فنی مهندسی شرکت مهرگان شیمی  این آزمایشگاه را راه اندازی نماید همچنین چگونگی ساخت و تهیه محلولهای مورد نیاز و روش آنالیز محلولها را آموزش دیده و روند کار خود را بهبود بخشید .


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.