آبکاری بردهای مدار چاپی

بردهای مدار چاپی نارسانا بوده و جهت انجام فرآیند آبکاری ابتدا باید رسانا شود. جهت رسانا نمودن برد مدار چاپی مراحلی مورد نیاز است تا بتوان یک پوشش ...

آبکاری بردهای مدار چاپی

بردهای مدار چاپی نارسانا بوده و جهت انجام فرآیند آبکاری ابتدا باید رسانا شود. جهت رسانا نمودن برد مدار چاپی مراحلی مورد نیاز است تا بتوان یک پوشش ...

بیشتر بخوانید

آبکاری پلاستیک

پلاستیک ها به دلایل مختلفی از جمله سبک بودن وکم بودن هزینه، در برخی صنایع مانند صنایع خودرو بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در صنایع...

آبکاری پلاستیک

پلاستیک ها به دلایل مختلفی از جمله سبک بودن وکم بودن هزینه، در برخی صنایع مانند صنایع خودرو بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در صنایع...

بیشتر بخوانید