چربیگیری

قطعات قبل از اینکه به مرحله آبکاری برسند مراحل متفاوتی را طی می کنند از جمله عملیات مکانیکی مثل ماشینکاری و ... . جهت حفاظت از ...

چربیگیری

قطعات قبل از اینکه به مرحله آبکاری برسند مراحل متفاوتی را طی می کنند از جمله عملیات مکانیکی مثل ماشینکاری و ... . جهت حفاظت از ...

بیشتر بخوانید

الکترولس

الکترولس فرآیندی است که طی آن پوشش فلزی به کمک عامل احیاء کننده موجود در محلول و بدون استفاده از جریان الکتریکی ، روی سطوح ...

الکترولس

الکترولس فرآیندی است که طی آن پوشش فلزی به کمک عامل احیاء کننده موجود در محلول و بدون استفاده از جریان الکتریکی ، روی سطوح ...

بیشتر بخوانید

لایه بردار

در صنعت بردهای مدار چاپی مرحله ای بنام چاپ یا ( Solder Mask ) وجود دارد که جزء مراحل نهایی است، در واقع در این مرحله قسمتهایی از

لایه بردار

در صنعت بردهای مدار چاپی مرحله ای بنام چاپ یا ( Solder Mask ) وجود دارد که جزء مراحل نهایی است، در واقع در این مرحله قسمتهایی از

بیشتر بخوانید

میکرو اچ

جهت افزایش چسبندگی پوشش فلزی روی سطح قطعه ، انجام مرحله آماده سازی مناسب ضروری است . یکی از مراحل آماده سازی میکرو ...

میکرو اچ

جهت افزایش چسبندگی پوشش فلزی روی سطح قطعه ، انجام مرحله آماده سازی مناسب ضروری است . یکی از مراحل آماده سازی میکرو ...

بیشتر بخوانید


پیش فعال ساز

مهمترین دلیل استفاده از این فرآیند، جلوگیری از ورود ذرات آلودگی به وان فعال کننده ( پالادیوم ) می باشد. این ذرات سبب کاهش کیفیت محلول می شوند. ذرات ...

پیش فعال ساز

مهمترین دلیل استفاده از این فرآیند، جلوگیری از ورود ذرات آلودگی به وان فعال کننده ( پالادیوم ) می باشد. این ذرات سبب کاهش کیفیت محلول می شوند. ذرات ...

بیشتر بخوانید

فعال ساز

برد مدار چاپی از مواد نارسانایی مثل اپوکسی، فیبر و ... تولید شده است که توانایی عبور جریان الکتریکی را ندارد. در بردهای دو لایه و چند لایه...

فعال ساز

برد مدار چاپی از مواد نارسانایی مثل اپوکسی، فیبر و ... تولید شده است که توانایی عبور جریان الکتریکی را ندارد. در بردهای دو لایه و چند لایه ...

بیشتر بخوانید

شتاب دهنده

با توجه به سابقه دیرینه آبکاری به خصوص الکترولس ، شیمیدانان همیشه بر آن بوده اند تا با در نظر گرفتن کاهش صدمات وارده بر پیکره این ...

شتاب دهنده

با توجه به سابقه دیرینه آبکاری به خصوص الکترولس ، شیمیدانان همیشه بر آن بوده اند تا با در نظر گرفتن کاهش صدمات وارده بر پیکره این ...

بیشتر بخوانید

آنتی تارنیش

مس فلز بسیار فعالی است و به محض قرارگرفتن در معرض هوا با اکسیژن موجود در آن واکنش داده و به اکسید مس تبدیل می شود . در واقع مس دو الکترون خود ...

آنتی تارنیش

مس فلز بسیار فعالی است و به محض قرارگرفتن در معرض هوا با اکسیژن موجود در آن واکنش داده و به اکسید مس تبدیل می شود . در واقع مس دو الکترون خود ...

بیشتر بخوانید