آنتی تارنیش MPB CA

مس فلز بسیار فعالی است و به محض قرارگرفتن در معرض هوا با اکسیژن موجود در آن واکنش داده و به اکسید مس تبدیل می شود . در واقع مس دو الکترون خود را از دست داده و طبق فرمول زیر با اکسیژن واکنش می دهد:

Cu+ 1/2O2 =  CuO

پوشش مس حاصل از آبکاری الکترولیز نیز همین ویژگی را داشته و به محض تماس با هوا، لایه سیاهرنگی از اکسید مس روی سطح آن ایجاد می گردد. جهت ادامه فرآیند آبکاری ، لایه اکسیدی باید حذف شود در غیر اینصورت چسبندگی خوبی حاصل نخواهد شد. محصول MPB CA نسبتاً خنثی است و شامل ترکیبات بافر است . این محلول پس از آبکاری مس الکترولیز کاربرد دارد.

MPB CA  لایه اکسید مس را کاملاً پاک نموده و برد مدار چاپی را برای مرحله pattern آماده می کند.

محلول MPB CA شامل عوامل کمپلکس کننده نبوده و مراحل خنثی سازی پساب آن بسادگی انجام می پذیرد.

این محلول به دو روش غوطه وری و اسپری کاربرد دارد.


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.