الکترولس نیکل GFN 140

پوشش آلیاژی نیکل – فسفر Ni-P حاصل از محلول الکترولس نیکل ، گستره وسیعی از ویژگی های مکانیکی را شامل می شود از قبیل : مقاومت به خوردگی بالا ، مقاومت به سایش بالا، سختی بالا، اصطکاک و تنش پایین و یکنواختی و پوشش  صد در صد در تمام گوشه و کنار قطعه .

پوشش آلیاژی شامل درصدهای متفاوتی از فسفر در ترکیب آلیاژی می باشد که این تفاوت سبب ایجاد ویژگی های متفاوتی در آن گردیده است.

محصول GFN 140 پوششی با درصد فسفر بالا بین 12 – 10 می دهد. ظاهر پوشش نیمه براق است.

 این پوشش مقاومت به خوردگی بالایی داشته ولی مقاومت به سایش آن کم است. البته با انجام عملیات حرارتی می توان مقاومت به سایش و همچنین سختی آن را افزایش داد.  

پوششهای فسفر بالا ، کاملاً آمورف بوده و این دلیل مقاومت به خوردگی بالای آنهاست در حالیکه با عملیات حرارتی ذرات فسفید نیکل در آلیاژ تشکیل شده و این امر سبب تغییر شکل پوشش از حالت آمورف به کریستالی گردیده و باعث کاهش مقاومت به خوردگی آن می شود. سختی حاصل از عملیات حرارتی با سختی پوشش کرم سخت برابری می کند. سختی قبل از عملیات حرارتی 52 – 48 راکول و بعد از عملیات حرارتی 70 – 68 راکول ست.


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.