شتاب دهنده GFC-123

با توجه به سابقه دیرینه آبکاری به خصوص الکترولس ، شیمیدانان همیشه بر آن بوده اند تا با در نظر گرفتن کاهش صدمات وارده بر پیکره این صنعت ، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری و به رفع آنها بپردازند .

تحقیقات انجام شده در این راستا نقاط ضعف خطوط آبکاری را به عوامل داخلی و خارجی تقسیم نموده است . متخصصان عوامل خارجی را با استفاده از در نظر گرفتن محلولهایی پیش از محلول اصلی تا حدی مرتفع ساخته اند . یکی از این محلولها ، محلول شتاب دهنده است .

جایگاه شتاب دهنده در پروسه آبکاری قبل از الکترولس می باشد . با توجه به حساس بودن محلول الکترولس به آلودگی ها ، شتاب دهنده به نوعی ساخته شده که از تجزیه آن جلوگیری بعمل می آورد .

الکترولس در اثر ورود ذرات پالادیوم از مرحله قبل ، تجزیه می گردد خصوصاً اگر شستشو ناقص باشد .

 


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.