فعال ساز


برد مدار چاپی از مواد نارسانایی مثل اپوکسی، فیبر و ... تولید شده است که توانایی عبور جریان الکتریکی را ندارد. در بردهای دو لایه و چند لایه ، قطعات الکترونیکی که دو طرف برد قرار می گیرند از طریق پدها بهم متصل می شوند در حالیکه دیواره داخلی سوراخها رسانا نبوده در نتیجه نمی تواند مستقیماً آبکاری الکتریکی شود. لذا جهت آبکاری برد، ابتدا باید برد رسانا گردد. برای رسانا شدن آن لازم است یک لایه نازک فلزی نشانده شود . از آنجا که ایجاد لایه فلزی توسط فرآیند آبکاری الکتریکی قابل اجرا نیست لذا باید از محلولهای الکترولس استفاده نمود. برای جانشینی یونهای فلزی، لازم است سطح فعال شود.

جهت فعال نمودن سطح از محلولهای کاتالیستی استفاده می شود. سیستم کاتالیستی کلوئیدی پالادیوم – قلع در صنعت متداول است. یونهای قلع روی دیواره نشسته و سپس یونهای پالادیوم قلع دو ظرفیتی را اکسید کرده و خود روی سطح کار احیاء می شوند.در واقع  قسمت داخلی ذره غنی از پالادیوم و قشر خارجی را کلرید قلع چهار ظرفیتی آبدار تشکیل می دهد که کل بار کلوئید منفی است. در مرحله الکترولس (مس یا نیکل شیمیایی)، یونهای فلزی با بار مثبت جذب کلوئیدها شده و روی دیواره داخلی سوراخها می نشینند، بدین ترتیب لایه نازکی از فلز روی دیواره داخلی سوراخها ترسیب می نماید.

محلول فعال کننده محلول گرانقیمت و حساسی می باشد از اینرو قبل از مرحله اکتیواسیون از یک محلول پیش اکتیواسیون استفاده شده که این مرحله مانع از ورود آلودگی به حمام پالادیوم می شود. مرحله پیش اکتیواسیون، معمولاً بلافاصله قبل از محلول کاتالیست انجام می شود و قطعات بدون آبکشی وارد محلول اکتیواسیون می شوند.

محلول پیش اکتیواسیون ، بجزء کاتالیست ، سایر اجزای محلول اکتیواسیون  را دارد.


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.