لایه بردار مس MPB Copper Stripper

معمولاً محلولهای قلیایی برای حذف پوشش مس روی بردهای مدار چاپی استفاده می شود. محلوهای قلیایی به مدارها آسیب نمی رسانند. محلول بصورت اسپری کاربرد دارد و دمای کاری آن بین 50 – 45 درجه سانتیگراد است که سرعت واکنش را افزایش می دهد هرچند که محلول در دمای پایین تر نیز قابل استفاده است.

محلول دیگری برای حذف مس وجود دارد که بر پایه کرومیک اسید است. اما بدلیل سمی بودن کرومیک اسید، پساب حتماً باید خنثی شود.


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.