میکرو اچ

جهت  افزایش چسبندگی پوشش فلزی روی سطح قطعه ، انجام مرحله آماده سازی مناسب ضروری است . یکی از مراحل آماده سازی میکرو حکاکی یا میکرو اچ است.

در عملیات میکرو حکاکی، همانطور که از نامش پیداست سطح قطعه حکاکی می شود تا حداکثر چسبندگی تامین گردد. در واقع در این مرحله خلل و فرجهایی در سطح کار ایجاد می شود که سبب زبر شدن یکنواخت سطح شده در نتیجه یونهای پالادیوم براحتی درخلل و فرج ها به دام افتاده و بدین ترتیب بستری برای ایجاد پوشش فلزی با چسبندگی بالا ایجاد می گردد.

عملیات میکرو اچ درصنعت آبکاری برد مدار چاپی و نیز پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد.

محلول میکرو اچ نه تنها روی سطح قطعه خلل و فرج ایجاد می کند بلکه اکسیدهای سطحی را نیز از بین می برد و سطح را فعال می نماید.


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.