میکرو اچ MPB Etch

در آبکاری برد مدارچاپی و نیز پلاستیک ، برای ایجاد پوشش فلزی روی برد و پلاستیک، در ابتدا آنها باید رسانا شوند. برای این منظور ، تعریف یک پروسه مولکولی جهت ایجاد خلل و فرج در ابعاد میکرو و نانو روی سطح قطعات ، ضروری است. این گروه فرمولاسیون بخصوصی را با فناوری نانو تکنولوژی ، استفاده نموده است. یکی از مزایای این فرآیند ایجاد زمینه ای جهت چسبندگی فوق العاده بالا می باشد، از دیگر مزایای آن عدم وجود پراکسید هیدروژن ( H2O2) بوده که کار کردن با محلول را بسیار ساده می نماید. در فرآیند MPB Etch یک محلول با اسیدیته ضعیف ساخته شده که بدلیل ایجاد سطحی غیر یکنواخت ناشی از خلل و فرج های نانو متری و ترکها، سبب چسبندگی بسیار خوب مس روی مس می گردد.


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.