پیش فعال ساز MPB Pre Dip 

مهمترین دلیل استفاده از این فرآیند، جلوگیری از ورود ذرات آلودگی به وان فعال کننده ( پالادیوم ) می باشد. این ذرات سبب کاهش کیفیت محلول می شوند. ذرات آلودگی از مراحل قبلی مثل چربیگیری و یا میکرواچ می توانند وارد محلول فعال کننده شوند. محلول پیش اکتیواسیون کمی اسیدی بوده و علی رغم اثر مهم آن در پایداری محلول ، همچنین برای شارژ فعال کننده ، زمانیکه دانسیته آن کاهش می یابد نیز استفاده می گردد. ساخت این محلول آسان بوده و غلظت مواد در آن بحرانی نمی باشد لذا آنالیز آن ضروری نیست. جهت شارژ محلول پیش اکتیواسیون کافیست درصدی از مواد اولیه به آن اضافه شود.

فرآیند MPB Pre Dip بعنوان پیش اکتیواسیون ارائه می شود. این محصول بصورت غوطه وری اسفاده شده و کار کردن با آن بسیار ساده است.


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.