محلول چربی گیر قلیایی Alkaline Cleaner MPB AS 123

اولین فرآیند درصنعت آبکاری ، فرآیند تمیز کردن قطعات مورد نظر است. برای این منظور از محلولهای چربیگیری استفاده می شود که دو نوع آن عبارتست ازچربیگیری اسیدی و چربیگیری قلیایی. بدلیل عدم وجود اثرات خوردگی، چربیگیری قلیایی نوع متداولتر می باشد و این درحالیست که کیفیت محلول بسیار عالی است از اینرو شرکت مهرگان شیمی بهترین شرایط را برای محصول چربیگیری قلیایی MPB AS 123 در نظر گرفته است .

این محصول با 50 درصد رقیق شدن در آب مقطر، استفاده می شود. این محلول سطوح برد مدار چاپی و همچنین سوراخهای آن را به خوبی تمیز می کند.

فرآیند MPB AS 123 در دمای 60 – 50 درجه سانتیگراد استفاده می شود و زمان مورد نیاز 5 – 3 دقیقه می باشد .

کنسانتره MPB AS 123 عاری از سیانور و عوامل کمپلکس کننده بوده لذا خنثی سازی پساب براحتی قابل انجام است.


  • درباره ما ؟

    مهرگان شیمی تلاش می کند تا با تولید محصولات مختلف  تاثیر چشمگیری در صنعت آبکاری بگذارد. این شرکت بخش توسعه و تحقیق داشته و همواره تلاش می نماید تا به روز باشد .

  • About Services ?

    Customers who are buying from our company can use from our services free. Our services contains analyze, constant, training.

  • About Processes ?

    With consider to the industrial's needs and according to our customer's requests, we are going toward clear future with relying to our professional experiences. We are discussing our products in solution part.